HOME -> Otkrij! -> Predeli
A A A

Predeli

 

Turistički krajevi županije Bekeš

 

Županija Bekeš se prostire u južnoj niziji, u ravničarskom predelu.  Predeo izmedju Kereša i Maroša, kao i Berećo regija oko Kereša su skoro savršene ravnice.  Nadmorska visina županije se kreće od 81 do 106 metara. Najvišlje tačke se nalaze u jugoistočnom delu županije, na zaleđu Čanada i pojedinim brdima regije Batonje, čija visina ponegde premašuje i 106 metara. Najniže tačke su izmedju Sarvaša i Bekešsentandraša, pored trojnog Kereša, otprilike na 81 metar visine. (Izvor: wikipedia)

 

Klima je kontinentalna, sa prilično hladnom zimom i hladnim letom. Količina padavina je nešto povoljnija od proseka južne nizije, naime na svega 60-70 km udaljenosti vazdušnom linijom se nalazi visoki lanac Erdeljskih planina, čija visina premašuje 1800 metara ( planine Beli, Bihar, Vidjazo), usled čega godišnji prosek padavina poraste na 550-600 mm. Broj sunčanih sati je takodje prilično visok u odnosu na prosek na državnom nivou.

 

Površinu teritorije županije pokriva debeo peščano-lesni pokrivač. Najznačajniji prirodni resurs županije je zemni gas, u količini koja predstavlja oko petinu državnog bogatstva.

 

Prirodni biljni prekrivač je originalno bila stepa sa šumama i livadama, medjutim do kraja 19. veka je to izmenjeno, te je u vreme velike regulacije rečnih tokova i prirodni karakter u potpunosti modifikovan, preostale površine su pretvorene u oranice i zemljište pod biljnim kulturama. Na teritoriji županije je tako do danas površina pod šumom smanjena na 25 hiljada hektara, a i taj deo se nalazi pretežno u severoistočnom delu ( Maljvadi šumska oblast i šume plavnog područja Kereša). Današnji životinjski svet županije se takodje ovome prilagodio, ali sitne divljači na ovoj teritoriji ima još u prilično velikom broju.

 

Periferna naselja županije, po stranama sveta:

  • Najsevernije naselje županije je Buča (okrug Seghalom),
  • Najjužnije naselje županije je Batonja (okrug Mezekovačhaza),
  • Najistočnije naselje županije je Kerešnadjharšanj (okrug Šarkad),
  • Najzapadnije naselje županije je Bekešsentandraš (okrug Sarvaš).

 

Uopšteno, ova županija prehranjuje Madjarsku. Ovde se proizvodi najviše kukuruza, pšenice i ječma.  Ovde je proizvedena, do 1974. godine izuzetno popularna sorta pšenice Bankuti. Županija Bekeš takođe prdnjači i po proizvodnji povrća i voća. Takođe je značajan i stočni fond (svinje, goveda, živina, ovce itd.). 

 

Doživi! The Bucket List Bućni se! Kupališta u županiji Bekeš Legendarno nasledstvo Kultura i umetnost Carstvo vrednosti Festivali kulture Pozorište Muzeji ZLATNA ČETKICA: MUNKAČIJEVI SPOMENICI Savremene umetnike Dvorci kolo naokolo oko Kiriša ŽUPANIJA BEKEŠ, MAĐARSKA DOLINA LOARA Tvrđave i dvorci Gospodske zabave Zabavni park, tematski parkovi Mini Mađarska park maketa u Sarvašu Vrt grofa Pepija , Arboretum u Sarvašu Zabavni parkovi u županiji Bekeš Pešačka tura Štap u ruke i put Bekešom Sedlo Odvezaću konja Pedala Biciklom kroz Bekeš Smestaji-za-bicikliste Iznajmljivanje i servis bicikala Veslo Na talasima Kereša Smeštaj na obali vode, kamp Luke, iznajmljivanje Sport Ribolov Županija Bekeš, raj za ribolovce Ribolovne vode Bekeša Dozvola za ribolov Smeštaj na obali Program za dame Lov Lovačka udruženja Smeštaji za lovce Stižem sa porodicom MICE Poslovni smeštaj Otkrij! Predeli Gradovi Ljudi Spomenici Tvrđave i dvorci Muzej, izložba, zavičajna kuća Kupališta Banjski odmor Wellness odmor Wellness smeštaj Porodični odmor Nacionalni park Nacionalni park „Kereš-Maroš” Park prirode Park prirode „Dolina Kereša” Biciklističke ture Promisli! Hotel 4* Hotel 4* Hotel 3* Hotel 3* Banjski smeštaj Medicinska Hotel Wellness Wellness Hotel Seoski smeštaj Seoski smeštaj Business hotel Business hotel Pansion Pansion Kamp Priobalna kuća Smeštaj za bicikliste Lovački dom Konjički salaš Pronadji! Pozornica, podijum Pozorište Jokai u Bekeščabi Pozorište Tvrdjava Đula Pozorište na vodi Sarvaš Kulturni centar Čabađenđe Bekeščaba Restoran Lokalni proizvod